Geboortewensen

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat

Geboortewensen

Bij Puur verloskundigen moedigen we je aan om je geboortewensen op papier te zetten. Het uitschrijven van je wensen wordt geboorteplan of bevalplan genoemd. Het is wel belangrijk te beseffen dat een bevalling niet voorspelbaar is en soms anders kan lopen dan gehoopt. Vandaar dat wij liever spreken over geboortewensen dan een geboorte- of bevalplan. 
Maak een document waarin je jouw wensen voor de bevalling en die van je partner kunt noteren. Hierdoor maak je voor ons je verwachtingen, behoeften en angsten inzichtelijk. In een gesprek over jullie geboortewensen kunnen wij nadere uitleg geven en bekijken of de wensen in de praktijk ook mogelijk zijn. Het opschrijven van je geboortewensen helpt je nadenken over de ervaring die je wenst en wat je belangrijk vindt. Het kan bijdragen aan een positieve en meer betekenisvolle ervaring. Tevens kan dit document bij een overdracht aan een andere zorgverlener (bijvoorbeeld de gynaecoloog) worden meegenomen.

Je geboortewensen opschrijven

Denk na over wat voor jou belangrijk is tijdens de bevalling. Wil je bijvoorbeeld een bepaalde sfeer, muziek, of bepaalde medische keuzes? Zet je gedachten op papier. Wees specifiek en duidelijk, maar ook flexibel, omdat bevallingen onvoorspelbaar kunnen zijn. Betrek je partner bij het proces. Het opstellen van geboortewensen is een gedeelde ervaring die jullie dichter bij elkaar brengt.
Voor het maken/schrijven van een geboorteplan heeft de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen) twee mogelijkheden ontwikkeld. Je kunt een ‘geboorteplan’ online invullen of op papier.  Voor meer informatie over dit geboorteplan verwijzen wij naar deverloskundige.nl.

Een bevalling valt niet te voorspellen

Het komt zoals het komt. Heb je wensen voor je bevalling? Maak het bespreekbaar