Privacy beleid

Kwaliteit en privacy vinden wij erg belangrijk. Daarom doen wij er alles aan om jouw privacy te borgen.

Privacy en klachten

Privacy en klachten

Wij leggen jouw basis en medische gegevens vast om goede zorgverlening te kunnen waarborgen. Niet alleen wij als verloskundigen, maar ook de assistentes hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben tegenover anderen geheimhoudingsplicht.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoongegevens (Wbp). Als je van mening bent dat er niet juist met jouw gegevens wordt omgegaan, kun je daarover bij ons een klacht indienen. In de folder “Zwanger!” van het RIVM staat algemene informatie voor vrouwen die zwanger zijn en hun partners. Hoofdstuk 8 bevat verdere informatie over privacy binnen de verloskundigezorg.

Klachten

Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hopen dat je hierover tevreden bent. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan horen wij dit graag van je, zodat we kunnen proberen de problemen op te lossen of uit te praten. Voor het geval dit niet lukt, willen wij je wijzen op het bestaan van de klachtenfunctionaris van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Meer informatie over de klachtenfunctionaris is te vinden op “klachtverloskunde.nl”.

Vragen over ons privacy statement?

Stel je vraag gerust