De kraamperiode - Praktische zaken

Tijd is relatief, kruipt als jij hapert maar vliegt als jij stroomt.

De kraamperiode - Praktische zaken

Pasgeboren baby’s dienen aangegeven te worden bij de burgerlijke stand. De geboorteaangifte dient binnen drie dagen na de bevalling gedaan te worden in de gemeente waar je kind is geboren.

De aangifte dient gedaan te worden door de vader of moeder van het kind. Indien zij niet in de gelegenheid zijn aangifte te doen, mag de aangifte ook gedaan worden door een persoon die aanwezig is geweest bij de bevalling. In sommige gemeenten, waaronder SchagenHollands Kroon en Den Helder is het mogelijk om digitaal aangifte te doen, informeer hiervoor bij je eigen gemeente.

Wat neem je mee?

Er moet een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet en van de moeder van het kind meegenomen worden. Eventueel kan de akte van erkenning, akte van naamkeuze of het trouwboekje (kind kan dan bijgeschreven worden in het trouwboekje, is niet verplicht) worden meegenomen.

Wat gebeurt er met de geboorte aangifte?

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op. Je krijgt automatisch een BSN nummer thuisgestuurd. Indien je aangifte doet in een andere gemeente wordt de geboorte automatisch doorgegeven aan de gemeente waar je woonachtig zijn.

Kosten?

Aan de geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden, wel zijn er kosten verbonden aan een afschrift van de geboorteakte.

Betrouwbare informatie

Indien je meer informatie wilt over de geboorteaangifte kun je kijken of de site van de Rijksoverheid.

Heb je als ongehuwde of niet-geregistreerde partner de baby erkent? Dan krijg je vanaf 1 januari 2023 automatisch gezamenlijke gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen.

Indien gezamenlijk gezag aanvragen nodig is kan dit digitaal aangevraagd worden of met het aanvraagformulier “verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige”. Beide mogelijkheden zijn op de website van rechtspraak te vinden. Het formulier moet door beide ouders worden ingevuld. Bij het aanvraag formulier moeten een aantal bewijsstukken worden aangeleverd, zoals een afschrift van de geboorteakte. Het formulier en de bewijsstukken kunnen worden opgestuurd of afgegeven bij iedere rechtbank in Nederland.

Kosten gezamenlijk gezag

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank kost niets. De bewijsstukken die je bij de gemeente moet halen brengen echter wel kosten met zich mee.

Betrouwbare informatie

Voor meer informatie over gezamenlijk gezag kun je terecht bij rijksoverheid, bij rechtspraak en advocaten.nl.

In Nederland heb je recht op kraamzorg; de zorg tijdens de eerste acht tot tien dagen na de bevalling. Deze zorg heeft een meervoudige doelstelling.

In de eerste plaats zorgt een kraamverzorgster voor zorgvuldige observatie van de kraamvrouw en pasgeborene, met de bedoeling eventuele problemen tijdig op te kunnen sporen en de juiste zorg in te zetten.

Daarnaast geeft de kraamverzorgster voorlichting, begeleiding Kraamzorg kraamverzorhing, kraamhulp samenwerking verloskundige. Puur verloskundigenen ondersteuning in de eerste dagen. Dit om ervoor te zorgen dat je alles leert wat nodig is om je kind goed te kunnen verzorgen en je daar ook zeker over te voelen. Indien de kraamverzorgster complicaties observeert neemt zij contact op met ‘Puur verloskundigen’ om er samen voor te zorgen dat de juiste zorg geboden wordt.

Indien je thuis op poliklinisch bevalt, zal een kraamverzorgster ons als verloskundigen helpen tijdens de begeleiding van de bevalling. Wij nemen tijdens de bevalling contact met de organisatie op om de kraamverzorgster in te zetten.  ZZP kraamverzorgster spreken meestal in de zwangerschap een rommelmeldingsverzoek met je af. Deze melding is niet nodig bij ons als verloskundigen, Kraamzus en/of Kraamvogel

Kraamzorg organisaties

In Nederland heb je vrije keuze in welke organisatie te kiezen. Je kunt jezelf aanmelden via de website van de kraamzorgorganisaties, maar je kunt ook de verzekering bellen en daar melden van welke organisatie je graag zorg zou willen ontvangen. In Schagen en omgeving zijn verschillende kraambureau’s werkzaam. Bij de intake krijg je informatie over kraamzorg instanties waar wij een goede samenwerking mee hebben. Indien je vragen hebt over de verschillende organisaties of over kraamzorg kun je deze stellen op het spreekuur.

Kosten kraamzorg

Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed, minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk 10 dagen. In de meeste gevallen heb je recht op acht dagen kraamzorg, geteld vanaf de dag van de bevalling. Indien je een aantal dagen in het ziekenhuis moet verblijven worden de dagen afgeteld van de dagen waarin je recht hebt op kraamzorg (dus als je 2 dagen in het ziekenhuis verblijft heb je nog maximaal recht op 8 dagen kraamzorg). Er geldt een wettelijke bijdrage aan kraamzorg, die in 2023 is vastgesteld op €4,80 per uur.

In Nederland is het verplicht om je kind binnen vier maanden na de geboorte aan te melden bij de zorgverzekering. Kinderen tot achttien jaar zijn gratis meeverzekerd en vallen dus onder de verzekering van de vader of moeder. Je kunt zelf kiezen bij welke verzekering (van vader of moeder) je je kind wilt meeverzekeren. Hierbij kan je dus uiteraard kijken wie van jullie het beste verzekerd is. Zodra het BSN nummer bekend is, kun je je verzekering bellen en je kind laten meeverzekeren.